Sjuksköterskor flyr när poängsystem ändras

Flera sjuksköterskor har sagt upp sig från thoraxintensiven i Lund sedan arbetsgivaren ensidigt sagt upp det avtal med poänglönesystem som har funnits på kliniken sedan 1995.

2 november 2007

Missnöjet med det nya förslaget är stort, både bland enskilda medlemmar och bland Vårdförbundets representanter. Sjukhusledningen vill att samtliga intensivvårdsavdelningar ska använda sig av samma typ av poänglönesystem, men med en högre delningsfaktor för hur timlönen beräknas. Enligt Giselle Martinez, Vårdförbundets förtroendevalda på thoraxklinikens intensivvårdsavdelning, leder det till mellan åtta och tio kronor mindre i timmen.

? Våra löner kommer att sänkas med mellan 25 000 och 30 000 kronor per år. Det kan vi inte acceptera, säger hon.
Avtalet sades upp i mars i år. Personalen fick kännedom om det via intranätet.

? Sedan dess har ett tiotal sjuksköterskor slutat. Alla har kanske inte gjort det på grund av den sänkta lönen, men oron i sig har gjort att många funderar på att byta arbetsplats, säger Giselle Martinez som befarar att ännu fler kommer att säga upp sig innan årets slut, då avtalet går ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida