Lön & avtal

Sjuksköterskor kan förlora tusentals kronor i minskat ob

Sjuksköterskor kan förlora tusentals kronor i minskat ob
Centrallasarettet i Växjö. Bild: Mostphotos

Vårdpersonal i Kronoberg riskerar att förlora sitt extra ob-tillägg på upp emot 3 000 kronor i månaden. Stämningen är upprörd. Men Vårdförbundet är försiktigt optimistiskt efter en utlovad lönesatsning.

Beslutet om förhöjt ob på 60 procent för sjuksköterskor i dygnet runt-verksamheten fattades 2017 av den dåvarande politiska majoriteten i Kronoberg. Syftet var att komma till rätta med hyrberoendet i regionen. Efter påtryckningar infördes bonusen ett år senare för alla yrkesgrupper i 24/7-verksamheten.

Insatsen gav effekt. En utvärdering visar att 60 procent av alla verksamhets- och avdelningschefer tycker att det blivit lättare att bemanna med sjuksköterskor på nätterna.

Många är oroliga

Avtalet om bonusarna löper ut i mars. Den nya politiska majoriteten har inte varit intresserad av att förnya det.

Läs mer: Sparplaner sätter käppar i hjulet för hyroberoende

Bland sjuksköterskor på flera sjukhusavdelningar i Växjö och Ljungby är oron stor. Att gå miste om mellan 2 000 och 3 000 kronor i månaden är en kännbar förlust.  

– De pratar om att sluta och jag tror faktiskt att många kommer att vända sig till kommunerna, andra går kanske till bemanningsföretag. Det kommer inte att bli lätt att få sjuksköterskor att jobba natt om bonusen försvinner, säger Elin Roshäll, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på kirurgavdelning 34 vid Centrallasarettet i Växjö.

Ville hellre ha det som lön

Vårdförbundet Kronoberg var mycket kritiskt till det förhöjda ob-tillägget redan från början.

Anna Seiborg Kidell, ordförande för Vårdförbundet Kronoberg. Foto: Ulf Huett

– Vi ville ha en satsning på riktig grundlön för våra yrkesgrupper i stället. Det går emot vår politik med bonusar som arbetsgivaren kan plocka in och ut. Vi vill ha hållbara, långsiktiga satsningar på säker lön och vi har hela tiden varit oroliga för effekten den dag bonusen försvinner, säger Anna Seiborg Kidell, ordförande i Vårdförbundet Kronoberg.

Den senaste tidens utveckling gör henne ändå försiktigt optimistisk.

Regionens ekonomi har varit mycket ansträngd, vilket bland annat märktes vid 2019 år lönerevision. Löneutrymmet var litet och andelen av Vårdförbundets medlemmar som fick påslag för att de var särskilt yrkesskickliga var bara 7 procent.

Men i fredags kom politikerna med besked om en tilläggsbudget på 178 miljoner kronor, på grund av den förändrade modellen för kostnadsutjämning mellan regioner och kommuner, som gynnar Region Kronoberg. I tilläggsbudgeten går 25 miljoner kronor på årsbasis till Vårdförbundets yrkesgrupper i regionen.

– Nu gör vi en ordentlig satsning på Vårdförbundet för att uppfylla avtalet. Vi vill satsa på särskilt yrkesskickliga och på lönespridning, säger Sven Sunesson (C), ordförande i personalutskottet i Region Kronoberg.

Hur blir det för de unga och andra som inte uppfyller kriterierna för särskilt yrkesskickliga om de blir av med bonusen?

– Jag har mött många sjuksköterskor som varit oroliga för att mista sitt ob-tillägg. På tisdag fattar vi beslut om det. Utöver de 25 extra miljonerna har vi också en normal lönerevision för 2020 som ska vara klar i april.

”Politikernas ansvar”

Vårdförbundet har den senaste tiden haft en intensiv dialog med politikerna angående årets lönerevision. Anna Seiborg Kidell uppskattar att de verkar ha lyssnat.

– Vi har inte sett resultatet än men det känns bra att politikerna visar en vilja att ta ansvar för HÖK19. Vad gäller konsekvenserna av att ta bort det förhöjda ob-tillägget så skickar jag tillbaka det ansvaret till politikerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida