SKÅNE: Avtalet ger minstm 14 procent på tre år

Region Skåne och Vårdförbundet har enats om ett lokalt löne­avtal som i genomsnitt ger varje medlem 3 500 mer i månaden.

30 oktober 2008

? Vi är mycket nöjda. Det här är det bästa lokala löneavtalet som hittills har tecknats, säger Mats Runsten, vice ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Förbundet försökte ursprungliga få upp lönerna med minst 15 procent på tre år och att lägstlönerna inte skulle påverka det totala löneutrymmet.

Förhandlingarna var helt låsta en tid och vårdförbundsmedlemmar demonstrerade utanför regionens kansli i Kristianstad.

Dagen därpå kunde parterna enas om ett treårigt avtal som i genomsnitt ger medlemmarna minst en 14-procentig löneökning: 4 procent retroaktivt från den 1 juni i år, 8 procent den 1 januari 2010 och ytterligare 2 procent ett år senare.

Vad var och en får avgörs dock i de individuella löneförhandlingarna på arbetsplatserna och i lönesamtalen.

Vissa grupper med specialist- och funktionsutbildningar ska prioriteras. Vilka det blir ska diskuteras i ett senare skede, men i uppgörelsen sägs att målet är att de ska få minst 30 procent mer i lön än övriga.

Men Vårdförbundet fick inte igenom sitt ursprungliga krav: att lägstlönerna skulle höjas utanför det totala löneutrymmet. Lägst­lönerna höjs till 21 100 kronor i månaden från och med den 1 mars nästa år, i enlighet med det centrala avtalet.

Det lokala avtalet i Skåne gäller till och med den 31 mars 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida