Statens löner ökade förra året med 2,9 procent

Den statligt anställda medlemmen i Vårdförbundet tjänar i genomsnitt nästan 30 000 kronor. Men ökningen jämfört med 2007 var inte mer än 2,9 procent.

2 mars 2009

Det visar statistiken för utfallet av löneöversynen förra året, som nu har publicerats på Vårdförbundets hemsida.

Sjuksköterskorna är den helt dominerande gruppen av statligt anställda medlemmar i Vårdförbundet. Av de totalt 1 187 statliga medlemmarna är 1 030 sjuksköterskor. Övriga yrkesgrupper kan räknas i tiotal.

Drygt 800 kronor mer

För hela gruppen ökade lönen i genomsnitt (chefer/ledare och doktorander borträknade) med 833 kronor. De drygt 70 barnmorskorna har enligt 2008 års statistik i genomsnitt 32 678 kronor, vilket är 1 888 kronor mer än 2007 eller plus 6,1 procent; de 17 röntgensjuksköterskorna har 28 826 kronor vilket är 1 382 mer än 2007 eller plus 5 procent.

De knappt 70 biomedicinska analytikerna har 27 292, vilket är 652 kronor mer än 2007 eller plus 2,5 procent.

Sjuksköterskorna – de är alltså drygt tusen till antalet – har en genomsnittslön på 29 760 kronor. Det är 804 kronor mer än 2007 eller 2,8 procent.

Flera förbund

Avtalet, som gäller för fler fackförbund – förutom Vårdförbundet också ST, Lärarförbundet, Försvarsförbundet och Ledarna – stipulerar en löneökning för 2008 på 2,9 procent eller 730 kronor. För Vårdförbundets del hamnade utfallet prick på den överenskomna procentsatsen.

Nästa lönerevision görs per den 1 januari 2010. Då ska lönerna enligt avtalet öka med minst 3,4 procent eller minst 850 kronor.

– Visst är löneökningarna för Vårdförbundets medlemmar alldeles för låga, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg.

Men att utfallet för Vårdförbundet inte är bättre än att det precis följer avtalet beror enligt Margareta Öhberg bland annat på att löneläget i åtminstone ett annat förbund som ingår i förhandlingskartellen är så mycket lägre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida