Stora lönelyft ?i vissa landsting

Satsningar. Vårdförbundets medlemsgrupper fick i snitt en löneökning på fyra procent 2013, men det är stora skillnader mellan landstingen.

Det sifferlösa avtalet har gett möjligheter för arbetsgivarna att satsa rejält, vilket de också gör på en del håll. Barnmorskor i Västerbotten fick ett lönelyft på över tio procent i snitt, men i Västmanland blev snittet bara drygt två procent.

?— Vi drar slutsatsen att vårt centrala avtal, som är utan bestämda nivåer, har fungerat bra. Men hur nöjd varje enskild medlem är beror nog på var i landet man jobbar eftersom skillnaderna mellan landstingen har ökat, säger Kerstin Persson, förhandlingschef på Vårdförbundet.

?Totalt för landstingen fick Vårdförbundets medlemsgrupper, inklusive chefer, fyra procents löneökning. Så här ser det ut för de olika yrkena:?

  • Barnmorskor 3,9 procent.?
  • Biomedicinska analytiker 3,4 procent.?
  • Röntgensjuksköterskor 3,6 procent.?
  • Sjuksköterskor inklusive specialistsjuksköterskor: 4,1 procent.??

I siffrorna för 2013 kan man tydligt utläsa att Västerbotten, Sörmland och Dalarna har gjort extra satsningar för att höja lönen för Vårdförbundets medlemsgrupper. Men satsningarna i Västerbotten och Dalarna sträcker sig över två år, därför är det inte helt rättvist att jämföra ett enskilt år.

?En rättvisare jämförelse blir att titta på medel­lönen, se faktaruta nedan, och även där visar det sig att de landsting som satsat extra de senaste åren nu ligger i topp i löneligan.?

Men trots en löneökning en bra bit över det så kallade märket på 2,2 procent för industrin så är Vårdförbundets förhandlingschef inte helt nöjd.?

— Det här är bra, men det måste till mer, för problemet med att vi i grunden är felvärderade är inte löst. Framför allt krävs en mycket bättre löneutveckling över tid, säger Kerstin Persson.??

Det håller Marie Wallgren, som är barnmorska i Umeå, med om.?

— Det finns de som har jobbat här i 30 år och bara tjänar 5 000 kronor mer än de som kommer in och är helt nya, berättar hon.?

De nyutbildade barnmorskor som börjar till sommaren i Umeå får en grundlön på 29 500, vilket till och med är mer än en del av dem som har flera års erfarenhet.?Det är jättebra att de kommer in på en hög lön, anser Marie Wallgren, men arbetsgivaren måste också lyfta dem som har erfarenhet och mer kompetens.?

Barnmorskorna i Västerbotten fick tillsammans den största procentuella löneökningen förra året. Men de vill inte slå sig till ro.?

— Det är nog en bra bit kvar innan alla här är nöjda, säger Marie Wallgren. ?

Topplandsting 2013*

Barnmorska:
Stockholm 32 989
Västerbotten 32 108
Skåne 32 091

Biomedicinsk analytiker:
Dalarna 28 710
Örebro 28 598
Gävleborg 28 459

Röntgensjuksköterska:
Västmanland 30 625
Örebro 29 998
Dalarna 29 907

Sjuksköterska inklusive specialistsjuksköterska:
Stockholm 29 982
Sörmland 29 360
Västerbotten 29 214

* Statistiken visar medellön för samtliga yrkesgrupper inom landsting/region, exklusive chefer, baserat på medlemmar som 2012 och 2013 registrerats på samma yrke och befattningsnivå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida