Svenska ungdomar tycker sjuksköterskornas lön är för låg

Svenska ungdomar tycker sjuksköterskornas lön är för låg
Svenska ungdomar i allmänhet tycker att sjuksköterskornas lön är för låg – och därmed deras status. Foto: Colourbox.

Låg status, ännu lägre lön. Det har Sveriges sjuksköterskor — i alla fall enligt det unga Sverige. Vårdförbundet har frågat ungdomar i åldern 16-29 år vad de tycker om sjuksköterskorna och deras yrke.

Vare sig status eller lön är alltså särskilt hög. Lönen är – i de ungas ögon – så låg att bara 11 procent av dem kan tänka sig att arbeta som sjuksköterska.

Totalt sett kan var tredje i och för sig tänka sig att arbeta i vården, men av dem föredrar hälften läkaryrket mot att var tredje kan tänka sig att bli sjuksköterska och var femte undersköterska.

Många tycker att i och för sig vården är ”en spännande arbetsplats” – faktiskt fler än hälften av de tillfrågade. Det viktigaste skälet till att jobba i vården är ändå att arbeta med människor (65 procent) och att rädda liv/göra en god gärning (55 procent).

För låg lön

Men mindre än var tionde tycker att sjuksköterskorna har en tillräckligt bra lön i förhållande till sin utbildning. En av fem tycker att sjuksköterskornas status är god.

Hur viktig är då lönen? Viktig – för merparten av ungdomarna. Men drygt var tredje svarar faktiskt att lönen har mindre betydelse.

De flesta väntar sig en lön mellan 21 000 och 25 000 kronor (var tredje) men en stor grupp förväntar sig en ingångslön på mellan 26 000 och 30 000 kronor (var femte). Kanske inte så förvånande förväntar sig fler unga kvinnor den lägre summan och fler unga män den högre.

Svårt för kvinnor att bli chefer

Drygt hälften (55 procent) tror att kvinnor har svårare än män att få de högsta chefsjobben. Tre procent tror tvärtom. Och – inte heller det särskilt oväntat – fler kvinnor tror att deras eget kön har svårare att få höga chefsjobb. Så är det, säger två unga kvinnor av tre.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är bekymrad över det enkätsvaren visar. Hon tycker i och för sig att det är positivt att många tycker att vården är ett spännande arbetsfält och att de vill jobba med människor och med att rädda liv.

– Många tycker att det är värdefullt att ha ett jobb där man gör en god gärning, säger hon.

Lön och status hänger ihop

Problemet är att så många unga väljer bort yrket eftersom både lön och status är låga.

– Lön och status hänger ihop. Det är ju så i dagens samhälle, att status mäts i lön. Därför är också statusen låg.

Anna-Karin Eklund punktar upp möjliga motåtgärder i tre punkter:

• Konkurrenskraftiga löner. Ingångslönen minst 25 000 kronor, därefter en kraftig löneutveckling under yrkeslivet.

• Fler och rakare karriärvägar. Arbetsgivaren ska bekosta utbildningen till specialistsjuksköterska.

• Specialistsjuksköterskan ska vara en självklarhet i framtidens vård, och hon ska ha ett eget ansvarsområde och betydligt högre lön än idag.

Politiska ungdomsförbunden är ointresserade

Undersökningen är gjord bland annat med sikte på de träffar som Anna-Karin Eklund ska ha med de politiska ungdomsförbundens ordförande i Almedalen i nästa vecka.

– Jag tycker det är viktigt att de olika förbunden driver de här frågorna, och det tycker jag inte att de gör. Det ska bli intressant att få veta varför de är så passiva, säger hon.

Undersökningen är gjord i samarbete med Novus Opinion inom ramen för deras webbpanel under tre dagar i april. Panelen omfattade 800 intervjuer med ungdomar i åldern 16-29 år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida