Välj professionaliseringen!

1 februari 2008

Ett gott betyg för tidningen Vårdfacket är att en utomstående läser den med behållning. För en blivande lärare i historia och samhällskunskap är det fascinerande läsning, inte minst sidorna Insänt & Debatt. Jag ska erkänna att jag inte har full koll på hur ert löneavtal ser ut men jag kan förstå ert missnöje. Jag skulle dock vilja ger er några uppmuntrande ord.

För den som studerar den fackliga rörelsen i ett historiskt perspektiv framträder snart två huvudspår: professionalisering eller kollektivism. Den förra går ut på att hävda sin egen kvalitet och medvetet arbeta för att höja sin egen status (vilket inte bara innebär pengar i lönekuvertet). Den senare bryr sig föga om kompetens utan mer om kraften i massan, enligt devisen: »Stannar vi, stannar Sverige.« Förvisso skulle Sverige stanna, med ett skrik, utan er sjuksköterskor. Men låt inte det komma i vägen för er professionalisering! Ni är värda bra löner, inte bara för att ni behövs, utan för att ni utför ett högkvalificerat arbete.

Att vårt samhälle sedan värdesätter arbete med maskiner högre än arbete med människor är en gåta som både vi lärare och sjuksköterskor får fundera på för att komma ikapp ingenjörerna.

TEXT:  Blivande lärare

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida