Vårdförbundet säger upp två privata avtal

Vi behöver en förnyad diskussion om löner och villkor. Så förklarar ombudsman Oskar Persson på Vårdförbundet varför man har sagt upp två av avtalen med Vårdföretagarna. Avtalen berör sammanlagt drygt 700 medlemmar.

Vårdförbundet är missnöjt med hur de båda avtalen har fungerat. Det har varit svårt att få till stånd diskussioner med Vårdföretagarna om att revidera och utveckla löne- och avtalsvillkoren. Vårdförbundet vill ha förbättringar när det gäller löner, arbetstider och inflytande.

Vårdförbundets styrelse vill ha ”en förnyad dialog” med Vårdföretagarna om lönebildningen.

Båda de uppsagda avtalen är sifferlösa. Oskar Persson berättar att medlemmar har hört av sig och klagat över dålig löneutveckling.

Inga yrkanden lagda

Några yrkanden är inte lagda, dem väntar man med till det första förhandlingstillfället. Och när det blir är inte klart ännu.

Förbundsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till hur man ska hantera det så kallade E-och F-avtalet med Vårdföretagarna. Avtalet berör närmare 4 000 medlemmar på privata vårdinrättningar. Också det är ett tillsvidareavtal med tre månaders uppsägningstid. Nästa tillfälle att säga upp avtalet är till kommande årsskifte.

Också andra förbund säger upp avtalen

Också andra förbund har sagt upp sina avtal med Vårdföretagarna. LSR, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, har ett gemensamt avtal med Vårdförbundet för läkarmottagningarna (avtalsområde C) och det är naturligtvis uppsagt också från LSR:s sida. SKTF, som också har sifferlösa avtal med Vårdföretagarna, är mycket missnöjt med hur arbetsgivarsidan har skött sina åtaganden och har sagt upp alla avtalen.

– Arbetsgivarna lever inte upp till kollektivavtalen. Därför säger vi nu ensidigt upp dem, säger Ellen Simonsson, förhandlingsansvarig på SKTF för Vårdföretagarna.

Kommunal ligger i startgroparna för förhandlingar om ett nytt avtal med de privata vårdföretagen från halvårsskiftet i år. Kommunals avtal är inte sifferlöst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida