Västerbotten: Satsar på specialistutbildade

Under de närmaste två åren kommer specialist- och funktionsutbildade Vårdförbundsmedlemmar att få en genomsnittlig löneökning på cirka 2 800 kronor, övriga får cirka 2 100.

1 augusti 2008

– Vi är ganska nöjda, sa Lena Sjölin, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västerbotten, när avtalet blev klart före midsommar.

Hon hoppas att detta är ett första steg mot att arbets-givaren uppvärderar Vårdförbundets medlemmar.

Förra året blev resultatet magert i Västerbotten, endast 2,7 procent för de landstingsanställda. Det tvåårsavtal som nu har tecknats ger ett löneökningsutrymme på 10,3 procent, det vill säga drygt 5 procent per år, vilket är 3 procent-enheter mer än vad som stipuleras i det centrala avtalet.

Parternas gemensamma bedömning är att avtalet ger en genomsnittlig löneökning med cirka 2 800 kronor i månaden för specialist- och funktionsutbildade. Grundutbildade får en genomsnittlig ökning med cirka 2 100 kronor.

? Därmed inte sagt att alla individer kommer att få 2 800 eller 2 100 kronor. Vi har ju fortfarande en individuell lönesättning, säger Lena Sjölin.

Från och med den 1 oktober höjs lägstalönen till 21 100 kronor för medlemmar med ett års sammanhängande anställning i yrket. Det är fem månader tidigare än vad som står inskrivet i det centrala avtalet. Hela avtalet i Västerbotten börjar gälla den 1 oktober, något som Lena Sjölin är mindre nöjd med. Siktet var inställt på den 1 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida