Vill ha nattkvoter för tillräcklig vila

Vill ha nattkvoter för tillräcklig vila
Erik Rask och Ulla Svenson från Hallands avdelningsstyrelse.

I takt med att lokala arbetstidsavtal sägs upp av arbetsgivarna växer behovet av nya nattarbets­regler i det centrala avtalet. Vårdförbundet vill lösa frågan i förhandlingarna 2011.

27 oktober 2010

En av de viktigaste frågorna för Vårdförbundet är hur arbete på obekväm tid ska värderas. Det regleras i de allmänna bestämmelserna, AB, som i stora delar är likalydande för alla förbund som har avtal med arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL.?

Men Läkarförbundet och Lärarförbundet har särskilda arbetstidsbestämmelser i sina avtal. Vårdförbundet anser att det också behövs en specialbestämmelse för dem som likt Vårdförbundets medlemsgrupper arbetar dygnets alla timmar.?

— De bestämmelser om kontinuerligt treskiftsarbete som finns i avtalet passar inte oss som arbetar i sjukvården, säger Kerstin Sjöström.?

Nattarbetstiderna har diskuterats mellan Vårdförbundet och SKL sedan 2008. I det avtal som skrevs på då fanns nämligen en särskild protokollsanteckning om att utreda hur hälsan påverkas av nattarbete.?

Forskaren Göran Kecklund fick ett uppdrag att utreda frågan; hans rapport kom i juni. Även om det finns lite svensk forskning pekar tillgängliga fakta på att sjukvårdspersonal som arbetar treskift har mer sömnproblem och mer problem med hälsan än personal som bara arbetar natt.?

Vårdförbundet vill att arbete på obekväm tid ska värdesättas inom ramen för ett kvotsystem. Arbetar man natt ska en timme kanske räknas som 1,8 timmar. På det sättet skulle man uppnå det ”utrymme för vila och återhämtning” som är förbundets mål.??

Förhandlingarna inför nästa års avtal har så sakteliga rullat i gång. Om en dryg månad ska förbundsstyrelsen fastställa avtalskraven. Nytt för i år är att sjukgymnasterna i LSR kommer att förhandla tillsammans med Vårdförbundet.

Fast Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Sjöström värjer sig mot ord som ”avtalsrörelse” och ”förhandlingsstart”. Förhandlingarna pågår ständigt. Men otvetydigt är det ändå så att det avtal som förbundet har med arbets­givarna i SKL löper ut den 31 mars. Innan dess bör ett nytt avtal finnas klart för undertecknande.??

Vårdförbundet är i otakt med de andra fackförbunden på det kommunala området. De andras avtalsrörelse pågick i våras. Resultatet blev ett lönepåslag för de flesta av dem på 2 procent för 2010 och 1,5 procent för 2011. De fick alltså mest det första året och lite mindre det andra. På den privata sidan — även där var det en superavtalsrörelse i våras som berörde de flesta förbunden — blev summan för de två åren också 3,5 procent, men fördelat med 0,9 procent första året och 2,6 procent det andra.?

— Vårt avtal som ju tillförsäkrade oss 2 procent under 2010 fungerade som ett riktmärke för de andra förbunden på den offentliga sidan, konstaterar Kerstin Sjöström.?

Hon drar slutsatsen att de andra aldrig hade fått den nivån 2010 om inte Vårdförbundet haft den. Samtidigt är hon bekymrad. Den cementerade avtalsstrukturen gör det svårt för ett enskilt förbund som Vårdförbundet att förändra lönerelationerna centralt, i alla fall avtalsvägen, gentemot SKL och andra arbetsgivarorganisationer.?

— Vi får nog finna oss i att deras 1,5 procent för 2011 blir normerande för oss, säger hon.??

Så då är förstås frågan: hur ska man komma åt den strukturella lönediskriminering som drabbar akademiskt utbildade kvinnor i offentlig sektor? Det gäller att hitta andra vägar än att gå genom det centrala löneavtalet med SKL.

Man skulle kunna försöka jämna ut könsfördelningen inom de kvinno­dominerade yrkena i den offentliga sektorn. Fast det är ju lite av ett moment 22: utan löneökningar ingen rekrytering av män, utan fler män inga löneökningar.

Eller så kunde kanske politikerna göra något. Men det har de länge sagt att de ska göra utan att något egentligen har skett. Om nu inte Vårdförbundets aktiviteter när det gäller specialist­utbildningarna kan ge ett något mer konkret avtryck.?

— Vi har trots allt fått ut dem på banan, säger Kerstin Sjöström.?

Hon syftar på löften från till exempel socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) och Anders Andersson (KD), ordförande i alliansens arbetsgrupp för hälso- och sjukvårdsfrågor, att satsa på specialistutbildningarna och de specialistutbildade sjuksköterskorna.?

Ett ST-utbildningssystem liksom läkarna? Visst har Vårdförbundet sneglat på det, men enligt Kerstin Sjöström vore det inte helt optimalt för sjuksköterskorna.

— Vi vill till exempel ha en tydlig anknytning till högskolan, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida