Äldre far ger ökad risk för manodepressivitet

30 oktober 2008

Barn till fäder som är 55 år eller äldre löper cirka 35 procent högre risk att drabbas av manodepressiv sjukdom jämfört med barn som föds när papporna är i tjugoårsåldern. Det konstaterar en grupp forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet i Stockholm. Studien har genomförts med hjälp av nationella register. Mödrarnas ålder spelar liten roll. Det är sedan tidigare känt att hög ålder hos papporna ökar risken för exempelvis schizofreni och autism hos barnen. Genetiska förändringar tros vara orsaken.

Archives of General Psychiatry, online 08-09-01.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida