Bara hälften med misstänkt hjärtinfarkt ringer ambulans direkt

Bara hälften med misstänkt hjärtinfarkt ringer ambulans direkt
Ingela Thylén är sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för omvårdnad vid Linköpings universitet. Hon forskar och skriver också om omvårdnad vid hjärt-kärlsjukdom.

Särskilt kvinnor bortförklarar sina symtom.

Suksköterskan Ingela Thylén, universitetslektor och forskare vid Linköpings universitet, visar i en nypulicerad studie att somliga ringer sjukvårdsupplysningen först, andra tar sig till vårdcentralen eller åker i egen bil till sjukhuset – vilket gör att de får diagnos senare än de som ringer ambulans direkt.

– Mitt råd är att omedelbart ringa ambulans vid misstänkt hjärtinfarkt. Det kan rädda liv, säger hon.

Diagnosen fördröjs

Hennes forskarteam har studerat fördröjningstider från de första symtomen tills diagnosen är ställd för den allvarligaste typen av hjärtinfarkter, så kallad ST-höjningsinfarkt, STEMI.

Patienter som ringde ambulans omedelbart fick diagnos i snitt 81 minuter efter första symtomen. För dem som i stället först vände sig till sjukvårdsupplysningen tog det 119 minuter att få diagnos.

De som först ringde sjukvårdsupplysningen var oftare kvinnor, hade högre utbildning och trodde inte att symtomen var så allvarliga.

Ringde inte själva

Av de totalt 445 patienter som ingick i studien kom till slut 83 procent till sjukhuset med ambulans, men bara 21 procent ringde själva efter den.

Skälen till att inte kontakta 112 var att patienterna inte trodde att de var så sjuka eller att de trodde att de skulle kunna ta sig snabbare till sjukhuset på egen hand. Var fjärde patient tyckte att det var lättare att köra själv eller ta en taxi.

– Allmänheten måste upplysas om att en ambulans inte bara är ett transportmedel utan att behandlingen kan påbörjas redan i ambulansen, säger Ingela Thylén.

Studien First medical contact in patients with STEMI and its impact on time to diagnosis har nyligen publicerats i British Medical Journal. Se länk till höger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida