Bäst på prevention efter hjärtinfarkt

Bäst på prevention efter hjärtinfarkt
– Hela enheten ska ta åt sig äran, även om det är vi i Sephia som fått priset, för utan deras insatser hade vi aldrig fått priset, säger Lottie Gustafsson, Heléne Warin och Sofia Karlsson samt Yvonne Pantzar som sitter ner på bilden. Foto: Christina "Kicki" Ekbladh

Fyra sjuksköterskor på Höglandssjukhuset har landets bästa eftervård efter hjärtinfarkt. Nyligen fick de diplom. För fjärde året i rad!

25 september 2012

Höglandssjukhuset i Eksjö, närmare bestämt medicinsk vårdenhet 15, lyckas bäst i landet med att förebygga återinsjuknande i hjärtinfarkt.

Kvitto på gott arbete

– Det är ett prestigefyllt pris, en stor ära och trevligt med uppmärksamheten. Men allra roligast är det som kvitto på att vårt arbete kommer patienterna till godo, säger sjuksköterskan Yvonne Pantzar.

Det är Yvonne och tre av hennes sjuksköterskekolleger som matar in alla data i det nationella kvalitetsregistret Sephia för hjärtpatienter (se faktaruta).

Hur det går på sikt för hjärtinfarktspatienter anses bero lika mycket på vilka insatser som sätts in efter vården som på den akuta behandlingen vid insjuknandet. I Sephia dokumenteras rökfrihet, andel normala blodtrycks- och blodfettsvärden och andel patienter som deltar i fysiskt aktivitet.

– Alla sjukhus är ganska bra, fast vi har fått flest patienter att klara de fyra målen sex till tio veckor efter hjärtinfarkt. Och det för fjärde året i rad, säger sjuksköterskan Yvonne Pantzar. 

Idogt arbete av alla

Hon berättar att vårdenheten arbetar efter ett väl upparbetat program med en struktur och organisation där hela vårdkedjan fungerar. Det är det som har gett de fina resultaten.

– Det är ett idogt arbete som bedrivs av hela rehabteamet, inte bara av oss fyra sjuksköterskor som sköter registret. Till exempel så ska blodtrycket vara 140 eller lägre. Om en patient har haft ett blodtryck på 160 och fått ner det till 145 ger vi oss inte förrän det sjunkit under gränsvärdet.

Diplomet, som delades ut i samband med Sephias årsmöte, har tillfälligt fått en framträdande plats på avdelningen. Men snart åker det upp bredvid de andra tre på väggen i korridoren där patienterna ser dem.

Fakta Sephia

  • Sephia är ett nationellt kvalitetsregister som utgör en del av hjärtintensivvårdsregistret Riks-hia.
  • Uppföljning sker på patienter under 75 år som haft hjärtinfarkt och registrerats i Riks-hia.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida