Familjen bör vara med redan när hjärtinfarktspatient skrivs ut

Familjen bör vara med redan när hjärtinfarktspatient skrivs ut
Om partnern till den som drabbats av hjärtinfarkt får vara med redan på sjukhuset fungerar vardagen bättre, har Monica Eriksson funnit. Arkivbild: Colourbox

Partnern till den som vårdas för hjärtinfarkt bör får vara med redan på sjukhuset. Då kommer vardagen att fungera bättre.

16 november 2010

Det har doktoranden Monica Eriksson kommit fram till i en doktorsavhandling som läggs fram på fredag vid Mittuniversitetet i Östersund.

Monica Eriksson pekar på att sjukhusvistelsen är kort – ibland bara några dagar – så det mesta av rehabiliteringen måste skötas i hemmet. Hon har genom att följa 13 hjärtinfarktpatienter och deras partner undersökt hur de får vardagen och relationen att fungera efter sjukdomen.

Delaktig redan på sjukhuset

Hon har kommit fram till att familjemedlemmar behöver bli delaktiga redan under sjukhusvistelsen. Här har vårdpersonalen ett ansvar att ta med familjen.

– Inför utskrivning och vid återbesök bör familjen självklart vara med. Jag ser också att primärvården skulle kunna engageras i samband med utskrivning. Primärvården skulle kunna fungera som ett fortsatt stöd för familjen, säger Monica Eriksson i ett pressmeddelande.

Alla par är olika

Monica Eriksson har intervjuat de 13 paren vid flera tillfällen. Hon visar att parens återhämtning handlar om att uppnå balans och stabilitet i den nya livssituationen. De 13 parens livskvalitet ökade vartefter tiden gick.

– Det finns inte två par som är lika. De jag har studerat har hanterat hjärtinfarkten på olika sätt, säger Monica Eriksson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida