Statistik

Fler organdonatorer än någonsin tidigare

Fler organdonatorer än någonsin tidigare
Att fylla i ett donationskort, anmäla sig till Socialstyrelsens donationsregister eller meddela sin vilja till närstående är tre olika möjligheter att meddela sin inställning till organ- och vävnadsdonation. Foto: Donationsrådet

Förra året blev 185 avlidna personer organdonatorer. Det är den högsta siffran hittills och en ökning för fjärde året i rad. Men trots det är behovet av donerade organ fortfarande långt ifrån tillräckligt.

De 185 avlidna personerna som blev donatorer förra året bidrog till 649 transplantationer av nya organ.

– Vi vet inte vad ökningen beror på, men vi vet att man arbetat hårt med frågan under en längre tid på intensivvårdsavdelningarna, säger Helena Ström på Socialstyrelsen.

Hårda kriterier

Det är relativt få personer som kan komma i fråga som organdonatorer eftersom en rad kriterier måste vara uppfyllda. Donatorn måste ha avlidit i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. Om samtycke till donation finns och om donatorn är medicinskt lämplig kan beslut om donation fattas.

Även om antalet donatorer ökat flera år i följd (se statistik i faktarutan) finns ett fortsatt stort behov av donerade organ. Varje år dör ett 30-tal personer som väntar på att få genomgå en transplantation.

Nytänk i Frankrike

I Frankrike har lagen ändrats från den 1 januari 2017. I stället för att man ger sitt ja till donation ses nu alla som organdonatorer om man är lämplig och inte uttryckligen sagt nej till donation. Avsikten är att möjliggöra fler donationer.

Antal donatorer per år

2010: 118

2011: 143

2012: 141

2013: 151

2014: 166

2015: 167

2016: 185

Källa: Socialstyrelsen. (Siffrorna avser avlidna donatorer. Vid exempelvis njurtransplantationer förekommer även levande donatorer.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida