Försök med förebyggande hiv-medicin stoppas i förtid

Förhoppningarna om att hitta en medicin som förebygger hiv-infektioner har minskat sedan det visat sig att tidigare lovande resultat inte stämmer på kvinnor.

20 april 2011

Förra året presenterades en studie som visade att bromsmedicinen Truvada också skyddade homosexuella män mot att bli hiv-infekterade.

När läkemedlet skulle testas på en grupp afrikanska kvinnor visade det sig att de lovande resultaten inte höll, skriver Time.  Medicinen fungerade inte bättre än placebo. Studien har har därför stoppats innan den hunnit slutföras.

Resultaten förbryllar forskarna eftersom de motsäger de tidigare positiva resultaten och man frågar sig nu  om det kan finnas skillnader mellan män och kvinnor som gör att de svarar olika på medicinen.

En annan orsak till resultaten skulle kunna vara att kvinnorna som ingick i studien var prostituerade och att det är oklart hur många som verkligen tog medicinerna som föreskrivet.

Trots besvikelse över resultaten anser forskarna att det är för tidigt att avfärda Truvada som ett förebyggande hiv-läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida