Forskning

God överlevnad för barn med medfödda hjärtfel

God överlevnad för barn med medfödda hjärtfel
Överlevnaden för barn som opereras för medfödda hjärtfel är god, enligt en ny avhandling. Illustration: Mostphotos

Men patienternas självskattade hälsa försämras ju äldre de blir och oftast är det hjärtsjukdomen som leder till för tidig död.

11 februari 2016

Det visar en avhandling som skrivits av doktoranden Kristofer Skoglund vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Många medfödda hjärtfel beror på att kopplingen mellan höger kammare och lungcirkulationen är underutvecklad eller obefintlig. Den vanligaste gruppen med dessa hjärtfel kallas ibland ”blue babies”, eftersom hjärtfelet ger barnets hud och slemhinnor en blåaktig färg.

Felet behandlas genom att man på kirurgisk väg skapar en ny koppling, en så kallad conduit. Men conduitens hållbarhet är begränsad, vilket kräver ständigt nya operationer och livslånga kontroller för patienterna.

God långtidsöverlevnad

Kristofer Skoglund har studerat överlevnaden och livskvaliteten hos 1 000 personer med medfödda hjärtfel, varav totalt 574 hade blivit conduitopererad.

Resultatet visar att över 90 procent av dem som hade opererats för medfött hjärtfel som barn levde 20 år efter den första conduitoperationen. Dödligheten inom 30 dagar efter operationen var mindre än en procent.

Dog av hjärtsjukdom

Av de patienter som avled under studietiden dog de allra flesta av hjärtsjukdom. Hög ålder vid den första operationen var förenad med ökad dödlighet. Patienternas självskattade hälsa försämrades med tiden.

Avhandlingen visar också att conduitens hållbarhet är kortare efter omoperation än efter den första operationen.

– Det är oroande eftersom antalet patienter som behöver och genomgår upprepade ingrepp hela tiden ökar, säger Kristofer Höglund i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida