Hjärtinfarktpatienter lever tre år längre

Hjärtinfarktpatienter lever tre år längre
Patienter med hjärtinfarkt lever längre i dag än för tolv år sedan. Illustration: Colourbox

Forskningsframsteg och bättre följsamhet till nya riktlinjer och rekommenderade behandlingar gör att hjärtinfarktpatienter lever 2,7 år längre i dag än de gjorde för tolv år sedan.

Det visar en svensk studie som presenteras i medicintidskriften Jama i dag.

Dödligheten har minskat både på kort och lång sikt, till exempel har 30-dagarsöverlevnaden i hjärtinfarkt mer än halverats.

Men det finns stora skillnader mellan hur snabbt sjukhusen anpassar hjärtvården efter nya upptäckter och riktlinjer.

– För att ytterligare öka överlevnaden för de som drabbas av hjärtinfarkt behövs mer forskning för att förbättra behandlingsmetoder och läkemedel, säger Tomas Jernberg, docent och chef vid en av Karolinska universitetssjukhusets två hjärtintensivvårdsavdelningar i Stockholm och en av de två forskare som har lett studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida