Laser förbättrar inte makuladegeneration

5 januari 2007

Behandling av tidig åldersrelaterad makuladegeneration med lågintensiv laser kan varken förebygga komplikationer eller hindra synförlust, enligt en amerikansk studie. Forskarna behandlade det ena ögat hos drygt 1 000 patienter som hade minst 10 stora drusen, en ansamling av avfallsprodukter i ögonbotten, i vardera öga. Efter fem år fanns ingen skillnad mellan behandlade och obehandlade ögon. Slutsatsen blev att behandling med lågintensitetslaser inte gav någon kliniskt betydelsefull vinst för synen hos personer med bilaterala drusen.

Källa: Ophtalmology 2006;113:1974-1986.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida