Man med bröstsmärtor hemskickad av receptionisten på vårdcentralen

Patienten avled. Vårdcentralen får kritik från Ivo för att inte sjuksköterska gjorde den medicinska bedömningen.

Mannen hade fått bröstsmärtor på kvällen och sökte vård på vårdcentralen morgonen därpå tillsammans med sin fru.  Men dagens läkartider var slut och receptionisten sade åt mannen att kalla på ambulans hemifrån.

Mannen och hans hustru valde att avvakta och på eftermiddagen fick mannen ett hjärtstopp. Ambulans tillkallades men hans liv gick inte att rädda.

Enligt vårdcentralens rutin ska en medicinsk bedömning göras av en sjuksköterska. Den interna utredningen visar att kommunikationen brast mellan receptionisten och sjuksköterskan.

Receptionisten hade ingen läkarsekreterarutbildning. Nu höjs grundkompetensen i receptionen och arbetsgången då en akut sjuk patient kommer till vårdcentralen har förtydligats. Ivo kräver inga fler åtgärder.

(Dnr 8.1.1-33149/2014-6)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida