Markanta skillnader i hjärtvården vid Göteborgs akutsjukhus

Markanta skillnader i hjärtvården vid Göteborgs akutsjukhus
På Sahlgrenska sjukhuset kranskärlröntgas de flesta patienterna med hjärtinfarkt inom 24 timmar som rekommenderat. På Östra sjukhuset får de vänta i genomsnitt 50 timmar, och på Mölndals sjukhus 70 timmar. Arkivbild: Colourbox

Väntetiden till kranskärlsröntgen för patienter med akuta hjärtsymtom i Göteborgstrakten kan skilja 50 timmar beroende på vilket av sjukhusen som patienten kommer till. Det visar ny forskning. Och kvinnorna får vänta ännu längre.

Enligt internationella riktlinjer ska en högriskpatient med akut koronart syndrom, hjärtinfarkt plus instabil kärlkramp, kranskärlröntgas inom 24 timmar. Nu visar en avhandling från Göteborgs universitet att det målet ofta nås på Sahlgrenska sjukhuset oavsett patientens risknivå, medan den genomsnittliga väntetiden på Östra sjukhuset är 50 timmar, och på Mölndals sjukhus 70 timmar.

Anmärkningsvärda skillnader 

–Även om patientunderlaget ser olika ut på de olika sjukhusen är skillnaden anmärkningsvärd, säger Annica Ravn-Fischer, hjärtläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Hon har för sin avhandling studerat 5 200 patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Hur snabb och effektiv vården är skiljer sig också mellan de tre akutmottagningarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

På akutmottagningarna på Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus blir 50 respektive 51 procent av alla som söker med bröstsmärtor inlagda. Av dem får 20 respektive 21 procent diagnosen hjärtinfarkt.

På Östra sjukhuset läggs 63 procent in. Där får fler patienter diagnosen hjärtsvikt, bara 8 procent får diagnosen hjärtinfarkt.

Icke svensktalande får vänta längre

– Att fler skrivs in kan bero på språkliga kommunikationssvårigheter, där tolkbehovet har visat sig vara större på Östra sjukhuset. Språksvårigheter kan också vara en orsak till att man tar det säkra före det osäkra och lägger in patienten, säger Annica Ravn-Fischer.

Vårdinsatsen är också olika för personer med olika etnicitet: icke-svensktalande patienter verkar få vänta längre än svensktalande innan de får röntgen och får komma till en vårdavdelning.

Annica Ravn-Fischers studier bekräftar dessutom tidigare studier som har visat att kvinnor får sämre hjärtvård än män. Kvinnor som söker vård med hjärtsymtom i Göteborg blir mer sällan än män inlagda på en hjärtintensivavdelning, de får vänta längre än män både på att bli undersökta med kranskärlsröntgen, på att få blodproppsförebyggande medicin och på att få en vårdplats.

Kvinnors infarkt initialt lika aggressiv

– Förmodligen nedprioriteras kvinnorna eftersom hjärtinfarkt är mer ovanligt hos kvinnor än hos män. Men enligt vår mening är det viktigt att även kvinnor får en snabb första bedömning, och att man initialt är lika aggressiv med utredning och behandling som för männen, säger Annica Ravn-Fischer.

Annica Ravn-Fischer försvarar sin avhandling Optimizing the early treatment of a threatening myocardial infarction den första februari.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida