Medicinsk pedagogik – nu på masternivå

30 april 2009

Efter sommaren startar Nordens första masterutbildning i medicinsk pedagogik på Karolinska institutet i Stockholm. Den tvååriga utbildningen riktar sig till personer med bakgrund inom vården som vill utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning, handledning och pedagogiskt ledarskap. Nästa intag blir till höstterminen 2010 och mellan 20 och 30 studenter antas.

www.ki.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida