Miljö

Medicinsk geologi. Olle Selinus (red). Studentlitteratur 2011, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05448-3??

6 april 2011

Begreppet medicinsk geologi myntades 1996 av Olle Selinus, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning, SGU, och handlar om den yttre, naturliga miljö vi lever i och hur den påverkar vår hälsa.

Geologiska förhållanden har stor inverkan på människan genom vilka grundämnen vi får i oss via kost och dricksvatten. En del tungmetaller kan vara livsfarliga, medan andra är livsnödvändiga och kan behöva tillföras som kosttillskott om de inte finns naturligt i vår miljö.?

Olle Selinus påpekar att det ofta saknas en geokemist i de team som undersöker orsakssambanden när det utbryter epidemier. Sverige ingår i ett nätverk med 80 länder och intresset har visat sig enormt för denna sida av miljömedicin. ?Boken visar främst på förhållandena i Sverige, men även på hur resten av världen påverkar oss. Det är den första läroboken i ämnet på svenska. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida