Miljön avgörande för immunförsvaret

Miljön avgörande för immunförsvaret
Ur ett och samma blodprov har forskarna studerat över 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner för att se hur immunförsvaret skiljer sig åt mellan olika individer. Foto: Mostphotos

Genetiska anlagen tycks ha underordnad betydelse, visar tvillingstudier vid Karolinska institutet.

16 januari 2015

Det visar en svensk studie som genomförts på tvillingar och som publiceras online i den vetenskapliga tidskriften Cell.

Forskare vid Science for Life Laboratory vid Karolinska institutet i Stockholm har tillsammans med kolleger vid Stanforduniversitetet i USA analyserat blodet hos 210 tvillingar. Ur ett och samma blodprov har de studerat över 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner för att se hur immunförsvaret skiljer sig åt mellan olika individer.

Varierar mellan tvillingar

Resultatet visar att majoriteten av immunförsvarets olika komponenter varierar avsevärt, även mellan tvillingar som bär på samma genetiska anlag. Slutsatsen som forskarna drar är att miljöfaktorer, snarare än arv, tycks avgöra hur vårt immunförsvar är uppbyggt.

Inflytandet av miljön ökar dessutom med tiden. Genetiskt identiska enäggstvillingar blir mer och mer olika varandra ju äldre de blir.

Viktig roll

Immunförsvaret spelar en viktig roll vid allt från infektioner, cancer och allergier till kroniska inflammationssjukdomar som hjärtkärlsjukdom och reumatisk sjukdom.

– Senaste årens fokus på genetiska anlag och deras inflytande över immunförsvarets funktion och risken för sjukdom behöver nu kompletteras med fler studier av icke-ärftliga faktorers inflytande, säger läkaren Petter Brodin som är huvudförfattare till studien.

Titeln på studien är: ”Variation in the human immune system is largely driven by non-heritable influences.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida