Oumbärlig pump

Oumbärlig pump

Lyssna till ditt hjärta. Allt om kroppens viktigaste organ?Johannes ?Hinrich von Borstel?Forum 2017www.forum.se

Författaren presenterar hjärtats anatomi och fysiologi på ett mycket populärvetenskapligt språk. Han är, förutom läkare och blivande kardiolog, en framgångsrik talare inom Science slam i Tyskland. I Science slam presenterar vetenskapsmän sin forskning i populärvetenskaplig form för en publik som inte är experter.

?I boken beskrivs hur hjärtat bildas, hjärtsjukdomarna, samband mellan kost, motion, sex och hjärthälsa. Läsare får reda på vad som händer med ”pumpen om man röker som en skorsten, är stammis hos McDonalds och regelbundet tar ett antal nubbar”.?Ett kapitel presenterar för den okunniga hur blodtrycket fungerar och det finns en grundkurs i vad som syns på ekg-kurvan. Till exempel den i akutmedicin intressanta ST-sträckan, som blir förändrad efter syrebrist på grund av hjärtinfarkt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida