Forskning

Specifik gen ökar risken för stroke

Specifik gen ökar risken för stroke
Genen FoxF2 finns i en celltyp i hjärnans kapillärer som kallas pericyter. Bilden visar en kapillär i hjärnan på ett musembryo.

Ett internationellt forskarteam tror sig ha hittat en speciell gen som förklarar varför vissa personer lättare drabbas av stroke än andra. Genen reglerar hur blodkärlen i hjärnan fungerar och är nödvändig för den så kallade blod-hjärnbarriären.

Teamet, som består av forskare från såväl USA som Europa, har analyserat genetisk och medicinsk information från mer än 150 000 personer. Deras analys av resultaten visar att den största orsaken till att vissa personer har en medfödd risk för att drabbas av stroke hänger samman med en gen som kallas FoxF2.

För att förstå vad genen gör har forskare vid Göteborgs universitet inaktiverat FoxF2-genen hos möss. Det ledde till förändringar i hjärnans minsta blodkärl, med ökad risk för blödningar och infarkter som följd.

– Vi har tidigare funnit att FoxF2 är nödvändig för att ge hjärnans blodkärl deras unika egenskaper – den så kallade blod-hjärnbarriären, säger Peter Carlsson, professor i genetik, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Studien visar också att variation i FoxF2-genen påverkar mängden av så kallade hyperintensiteter. Det är förändringar i hjärnan som syns med magnetkamera och som inte bara associerats med en ökad risk för stroke utan även för demens och depression.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida