Forskning

Stamceller reparerade hjärnan efter stroke

Stamceller reparerade hjärnan efter stroke
Bilden visar hur en kombination av två olika typer av behandlingar dramatiskt förbättrade produktionen av nervceller i hjärnan hos möss som drabbats av stroke. Foto: Berislav Slokovic

I djurförsök har forskare i USA visat att det med hjälp av stamcellstransplantation och en speciell kemisk blandning går att reparera delar av de skador som uppstår i hjärnan vid en stroke.

Forskare och kliniker har länge drömt om ett sätt att få en skadad hjärna att repaparera sig själv genom nyskapande av neuroner. Nu har ett forskarteam utvecklat en speciell teknik som gör det möjligt att dramatiskt öka antalet nervceller hos möss som fått hjärnskador efter en stroke.

Terapin består av två delar. Dels en kirurgisk del där humana stamceller transplanterats in i det skadade området i hjärnan, dels en medicinsk del där en speciell typ av kemisk blandning som kallas 3K3A-APC getts till mössen.

En månad efter att mössen hade fått sin stroke visade olika typer av tester att de som hade fått behandlingen hade förbättrats betydligt såväl motoriskt som sensoriskt, i jämförelse med de möss som inte hade behandlats alls eller som bara hade fått den ena typen av behandling, det vill säga transplantation eller den kemiska blandningen.

Det forskarna visade var alltså att den kemiska blandningen tycks hjälpa stamcellerna att omvandlas till nervceller och återskapa strukturella och funktionella kontakter i hjärnans nervsystem.

Studien, 3K3A-activated protein C stimulates postischemic neuronal repair by human neural stem cells in mice, publiceras i Nature Medicine i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida