Forskning

Stor andel av kvinnors cancer kan ha samband med fetma

Stor andel av kvinnors cancer kan ha samband med fetma
I rapporten studeras statistik för 13 former av cancer som bedömts vara associerade till övervikt och fetma. Bild: Mostphotos

De former av cancer som kan relateras till övervikt och fetma ökar i USA. Det är framförallt kvinnor som drabbas. En ny rapport visar att 55 procent av kvinnors cancer kan vara relaterad till övervikt och fetma.

17 oktober 2017

Förra veckan gav den amerikanska myndigheten UC Centers for diesese control and prevention ut en ny rapport om cancer och fetma. Den visar att cancer som är associerad till övervikt eller fetma utgör 40 procent av diagnostiserad cancer i USA, med över 630 000 diagnoser bara under 2014.

Det skriver tidskriften Lancet i en kommenterande artikel.

Cancer i bröst och äggstockar

Skillnaden mellan könen är stor i rapportens siffror. 55 procent av all diagnostiserad cancer hos kvinnor är associerad med övervikt och fetma, jämfört med 24 procent hos män.

Den största delen av könsskillnaden består i endometrialcancer, äggstockscancer, och bröstcancer efter menopaus, vilka tillsammans utgör 42 procent av den fetmarelaterade cancern.

I rapporten undersöks inte livsstilsfaktorer. Men eftersom kvinnor i lägre utsträckning använder tobak och alkohol, finner Lancet det ännu mer förvånande att kvinnor i så hög grad drabbas av cancer relaterad till övervikt och fetma.

Ökar trots att annan cancer minskar

Omkring två tredjedelar av vuxna i USA bedöms vara överviktiga och över en tredjedel feta, utifrån definitionen att bmi är 30 eller högre.

Övervikts- och fetmarelaterad cancer i USA går också emot den sjunkande trenden som märks för annan cancer, genom att stiga med 7 procent, när annan cancer sjunker med 13 procent.

Minskad fetma viktigt mål

Tidigare forskning pekar mot att andelen kvinnor globalt med fetma år 2025 kommer nå 21 procent. Det, menar Lancets skribent, är särskild oroväckande då kvinnor drabbas av en så oproportionerlig del av övervikts- och fetmaassocierad cancer.

Tidskriften konstaterar att cancersiffrorna ökar betydelsen av att ha minskad fetma med i grundläggande folkhälsomål.

Fakta

  • Studien baseras på statistik från amerikanska cancerdatabasen mellan åren 2005 och 2014.
  • Forskarna studerade 13 typer av cancers där internationella cancerforskningsinstitutet, International agency for research on cancer, menar att det finns tillräcklig evidens för att den är associerad till överskott av kroppsfett.
  • Det inkluderar cancer i sköldkörteln, gallblåsan, övre magen, levern, bukspottskörteln, njurarna, äggstockarna, livmodern, tjock- och ändtarm, bröst efter menopaus, en blodcellscancer, en cancer i hjärnan och spinalkanalen och en cancer i matstrupen.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida