Stor studie klargör sambandet mellan övervikt och hjärtsvikt

Stor studie klargör sambandet mellan övervikt och hjärtsvikt
Övervikt har samband med hjärtsvikt. Detta har en omfattande internationell studie nu en gång för alla kunnat påvisa. Arkivbild: Colourbox

I en ny internationell studie av närmare 200 000 personer beskrivs den genetiska kopplingen mellan fetma och hjärtsvikt.

Forskare har länge anat sambandet mellan fetma och hjärt-kärlsjukdomar. Men det har inte varit klart om det är fetman i sig som varit orsaken eller om graden av övervikt endast varit en markör för något annat i livsstilen som orsakat sjukdomen.

Studerat aptitgen

I en stor internationell studie har forskarna nu tittat närmare på den genvariant som reglerar aptiten. Särskild tyngd har lagts åt att studera den riskvariant av genen som man vet ökar kroppens BMI. Eftersom en persons genuppsättning bestäms redan vid befruktningen, och alltså inte påverkas av livsstil och sociala faktorer, har forskarna kunnat använda den insamlade datan för att bekräfta sambandet mellan övervikt och hjärtsvikt.

– I den här studien fann vi att individer med genvarianter som ger ökad risk för högre BMI också hade ökad risk för hjärtsvikt och diabetes. Risken för diabetes var större än vad man tidigare trott, säger Tove Fall, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Sämre kolesterolvärden

Studien bekräftar även att fetma har samband med högre insulinvärden, högre blodtryck, sämre kolesterolvärden och ökad risk för diabetes.

För att uppnå säkra resultat har ett stort underlag samlats in. Omkring 200 000 människor från Europa och Australien har deltagit. Studien är ett samarbete mellan Oxforduniversitetet, Karolinska Institutet och Uppsala universitet, och totalt har 130 författare medverkat.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida