Stora fettceller ökar dabetesrisken

29 oktober 2009

Medelålders kvinnor med stora fettceller på magen löper högre risk än andra att utveckla typ 2-diabetes. Det visar en undersökning baserad på den omfat-tande befolkningsstudien Kvinnoundersökningen i Göteborg. Men ett enklare sätt att kontrollera om en kvinna riskerar att utveckla diabetes när hon blir äldre är att mäta omkretsen på midjan och dividera med kroppslängden, konstaterar författarna.?

Faseb Journal online 2009-09-11.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida