Diabetes typ 1

Tidig diabetes förkortade kvinnors liv med 18 år

Tidig diabetes förkortade kvinnors liv med 18 år
I dag finns bättre hjälpmedel och behandling än tidigare. Bild: Colourbox

Kvinnor som fått typ 1-diabetes före tio års ålder dör i genomsnitt nästan 18 år tidigare än de utan sjukdomen. För män är motsvarande siffra 14 förlorade levnadsår, visar registerforskning publicerad i tidskriften The Lancet.

10 augusti 2018

Vid diagnos i åldern 26-30 år förkortas livet med i snitt tio år, enligt forskningen.

– Det här är nedslående och hittills okända siffror. Studien talar för att vi måste anstränga oss ännu mer för att behandla de tidigt drabbade patienterna stringent för att minska riskerna för komplikationer och förtida död, säger Araz Rawshani, forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, och Nationella diabetesregistret, i ett pressmeddelande.

Forskningen bygger på ett omfattande material från registret där 27 195 individer med diabetes typ 1 följts under i genomsnitt tio års tid. Gruppen har jämförts med 135 178 diabetesfria kontrollpersoner ur allmänna befolkningen, med samma fördelning när det gäller kön, ålder och hemlän.

– Ur patientperspektiv är den här studien enormt viktig. Plötsligt kan vi svara på frågor om komplikationer och förväntad livslängd som vi inte har kunnat tidigare. Nu finns robusta bevis på att överlevnaden i hög grad beror på när i livet man får sjukdomen, och att det är skillnad på män och kvinnor, säger Araz Rawshani

Att diabetes typ 1 medför lägre förväntad livslängd är känt sedan tidigare. Fram till nu har det dock varit oklart om och hur mycket åldern vid insjuknandet, samt kön, påverkar livslängd och riskerna för kardiovaskulär sjukdom.

Sannolikheten för svår hjärt-kärlsjukdom var 30 gånger högre för dem som utvecklat typ 1-diabetes före tio års ålder än för kontrollpersonerna. Vid diabetesdiagnos i åldern 26-30 var risken 6 gånger högre.

En av de högsta noterade riskökningarna i studien gäller hjärtattack hos kvinnor som utvecklat typ 1-diabetes innan de fyllt tio år. Dessa kvinnor löper 90 gånger ökad risk att drabbas jämfört med diabetesfria i kontrollgruppen.

Studien kan öka möjligheterna för ett individanpassat omhändertagande.

– Om vi håller nere blodsockernivåerna på patienterna så minskar riskerna för skador på exempelvis hjärta-kärl. Det är därför viktigt att de som tidigt fått typ 1-diabetes kommer ifråga för både evidensbaserade läkemedel och moderna tekniska hjälpmedel för att mäta blodsocker och ge insulin, säger Araz Rawshani.

Han tycker att det är viktigt att tolka studien i ljuset av de framgångar med behandling av typ 1-diabetes, som ägt rum de senaste decennierna.

– De som lever och insjuknar i dag kan se fram emot ytterligare förbättringar i livslängd och livskvalitet.

Diabetes typ 1

  • Diabetes typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomar som drabbar barn i Sverige.
  • Flertalet insjuknar i åldern 10-14 år.
  • Antalet diagnoser bland barn ökar och andelen drabbade är bland de högsta i världen, Sverige är tvåa efter Finland.
  • Mellan 50 000 och 60 000 personer i Sverige har sjukdomen.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida