Rätt vårdnivå

Vårdcentralen tillräcklig för många som ringer ambulans

Vårdcentralen tillräcklig för många som ringer ambulans
Ambulanssjuksköterskan Gabriella Norberg Boysen fann att vårdcentralen var rätt vårdnivå för flera patienter som åkte ambulans.

Var sjätte person som ringer ambulans skulle kunna få rätt hjälp på vårdcentralen i stället för på akutmottagningen. Det visar ny forskning där patienternas vårdbehov har bedömts.

26 januari 2016

Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian journal of primary health care och omfattar 2 703 patienter som åkte ambulans i Västra Götaland 2011. Av dem hade 426, eller 16 procent, kunnat få adekvat vård på en vårdcentral.

Patienternas vårdbehov har bedömts av erfarna ambulanssjuksköterskor. De har studerat vad som har gjorts på akutmottagningen och sett i vilka fall samma insatser hade kunnat göras på en vårdcentral. Patienternas vanligaste symtom var yrsel, andnöd, bröstsmärtor, ryggsmärtor och infektioner.

– Det är ingen skillnad i symtom – oavsett om patienterna behövde vård på akutmottagning eller på vårdcentral. Men bland dem som hade kunnat få rätt vård på vårdcentral fanns fler yngre patienter, säger Gabriella Norberg Boysen, ambulanssjuksköterska och doktorand vid Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping.

Behov av akut hjälp

Hon vill poängtera att de 16 procent som hade kunnat få rätt vård på vårdcentral inte har ringt ambulans i onödan.

– Människor ringer eftersom de upplever sig behöva akut hjälp av hälso- och sjukvården. Men det vi har sett när vi har studerat deras symtom och den behandling de sedan har fått är att de inte hade behövt åka till sjukhusets akutmottagning, säger hon.

Studien är en av fyra delstudier i ett forskningsprojekt som syftar till att utvärdera den medicinska träffsäkerheten i vården. Ett av målen är att svara på frågan om patienten har fått nödvändig vård på rätt vårdnivå.

Hösten 2017 kommer hela studien att presenteras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida