forskning

Vill se bättre uppföljning av högt blodtryck på akuten

Vill se bättre uppföljning av högt blodtryck på akuten
Högt blodtryck är den främsta riskfaktorn för hjärtkärlsjukdom. Arkivbild: Getty Images.

Det finns en stark koppling mellan högt blodtryck hos patienter på akuten och ökad risk för hjärtkärlsjukdom i framtiden, visar en studie från Karolinska institutet. Därför behöver dessa patienter följas upp bättre än vad som sker i dag, anser forskarna.

Studien omfattar över 300 000 patienter som fått sitt blodtryck mätt på Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning mellan 2010 och 2016.

Patienterna följdes upp under 3,5 år efter besöket på akuten, för att se hur många som drabbats av hjärtinfarkt, stroke eller plötslig hjärtdöd.

Högre tryck = högre risk

Risken att drabbas var större ju högre blodtrycket var.

  • Mild hypertoni (140-159 mmHg i övertryck) ökade risken med 15 procent.
  • Måttlig hypertoni ( 160-179 mmHg) ökade risken med 35 procent.
  • Svår hypertoni ( mer än 180 mmHg) ökade risken med 63 procent.

Högt blodtryck på akuten kan bero på patientens akuta tillstånd eller på att själva akutmottagningen är en stressande miljö. Men forskarna bakom studien menar att tillståndet inte bör ignoreras, som det ofta görs idag.

Många är drabbade

– Förhöjda blodtryck på akuten bör följas upp bättre och ses som en möjlighet att optimera eller sätta in behandling i tid, säger Per Svensson, överläkare och docent vid Södersjukhuset och Karolinska institutet, som lett studien.

Totalt hade drygt 46 procent av patienterna förhöjt blodtryck under besöket på akutmottagningen och 3 procent drabbades av hjärtkärlsjukdom under uppföljningstiden.

Studien Elevated blood pressure in the emergency department – a risk factor for incident cardiovascular disease är publicerad i tidskriften Hypertension.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida