Dator på fickan spar tid och ger trygghet i vården

Dator på fickan spar tid och ger trygghet i vården
Handdatorer, surfplattor och smarta telefoner kan underlätta arbetet i vården. Arkivbild: Mostphotos

Med en handdator på fickan kan sjuksköterskan ha tillgång till all den information hon behöver även hemma hos patienten och därmed spara både tid och steg, visar en ny avhandling.

28 januari 2013

När sjuksköterskor i arbete och sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning använde en handdator tyckte de flesta att den var ett stöd i arbetet. De behövde inte springa efter information, den fanns alltid i fickan och kunde även användas för anteckningar och planering. Den bidrog också till trygghet och sparade tid och steg.

– Patientmötet kunde bli mer helt, säger sjuksköterskan och adjunkten bakom avhandlingen, Pauline Johansson.

Smarta telefoner ännu bättre

De handdatorer som användes i studierna används i allmänhet inte längre. De har ersatts av smarta telefoner och surfplattor som ger ännu större möjligheter. Men principen är densamma.

Med handdatorn är det lätt att hitta guidelines och ta fram nödvändig information, till exempel  vad man ska tänka på när man sätter en subkutan venport, port-a-cath, eller söka information tillsammans med patienten. Den kan också användas till att ta en bild på bensåret för att skicka till läkaren för bedömning.

Mer dator än telefon

I vårdsammanhang är handdatorn mer en informationskälla än en telefon, men bra att ha även till att tinga med när man behöver konsultera någon.

– Handdatorn gör det möjligt att kontrollera patientens läkemedelsintag, så att det inte blir fel, det är lätt att testa i datorn. Man kan också göra en läkemedelsgenomgång som kan leda till en bättre läkemedelsanvändning och därmed ett bättre mående, säger Pauline Johansson.

Precis som sjukhusens och vårdcentralernas datorer måste inloggningen i handdatorn vara säker. Annars finns risken att någon obehörig kommer åt till exempel information om patientens läkemedel eller andra data.

– Men handdatorn är betydligt säkrare än när vi som sjuksköterskor i hemsjukvården för tio år sedan bar information om våra patienter i ryggsäcken.

Trots positiva resultat används inte handdatorer särskilt mycket i vården.

– Beslutsfattare måste ta till sig att handdator är ett användbart verktyg i vården. Och sjuksköterskor och utvecklare måste tillsammans arbeta med att skapa ett handdatorstöd som är anpassat för denna yrkesgrupp, säger Pauline Johansson.

Avhandlingen

Titeln på avhandlingen är Mobil IKT inom omvårdnad - studier om sjuksköterskors och studenters användning av handdatorer. Den går inte att ladda ner från webben men kan beställas från lupress@lnu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida