Effektivt följa upp hjärtsviktpatienter på distans

När patienter med hjärtsvikt följs upp i hemmet via telefon och med hjälp av teknisk utrustning ökar deras livskvalitet och förmåga till egenvård. Det visar en genomgång av ett trettiotal studier, som presenterades vid Europeiska hjärtkongressen i Stockholm i dag.

Svenska och internationella omvårdnadsforskare har analyserat ett trettiotal studier med totalt 10 000 patienter med hjärtsvikt, och funnit att den tekniska utvecklingen gör det möjligt för sjukvården att följa upp patienter på distans.

Med hjälp av telefon och telemonitorering kan patienterna vara hemma mer och behovet av sjukhusvård blir mindre, vilket patienterna är nöjda med. Även dödligheten minskar.

Mer forskning behövs

I England och Tyskland är uppföljningar i hemmet av patienter med hjärtsvikt vanligt, vilket de antas bli även i Sverige.

Men Anna Strömberg, sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, betonar i ett pressmeddelande att det behövs mer forskning på vilka patienter som har mest nytta av uppföljning på det här sättet och hur länge de ska följas upp.

Studien presenterades vid den Europeiska hjärtkongressen , ESC, som just nu pågår i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida