På Karlstads nya utbildning för sjuksköterskor svettas dockorna

På Karlstads nya utbildning för sjuksköterskor svettas dockorna
När den nya vårdteknologiska avdelningen vid Karlstads universitet invigdes visades de nya patientsimulatorerna.
Foto: Carina Olsson

Sjuksköterskestudenterna vid Karlstads universitet får nu träna på att ta hand om patienter med hjälp av simulering. Dockarna kan både svettas och svara på frågor. Utbildningen har också organiserats om i syfte att öka helhetssynen på människan.

Vid Karlstads universitet startar vårterminen med en förändrad sjuksköterskeutbildning och en ny vårdteknologisk avdelning.

Ämnena omvårdnad, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap är fortfarande specificerade, men integreras i en kurs som omfattar 30 högskolepoäng, det vill säga en termin.

Utgår från sjuksköterskans arbete

Utgångspunkten är alltid patientens upplevelse av och reaktion på sjukdom eller ohälsa, berättar Kersti Theander, som är programledare för sjuksköterskeprogrammet.

– När studenterna läser om exempelvis andfåddhet och hur sjuksköterskan bedömer detta symtom kommer de in på lungsjukdomar, hjärtsvikt, anatomi och patologi för att förstå symtomen och hur de omvårdnadsmässigt ska hantera dem. Psykologiska aspekter och relationen mellan sjuksköterska och patient finns alltid med.

Kan fortfarande byta studieort

Att integrera ämnena på det här sättet begränsar inte studenternas möjligheter att byta lärosäte, säger Kersti Theander. Det nya programmet har utökad valbarhet som ger studenterna möjlighet att läsa sådant de är särskilt intresserade av. Valbarheten ökar också möjligheterna att studera kurser utomlands.

– Andra universitet och högskolor är inne på samma spår. Möjligen gör vi det lite mer, men det begränsar inte studenternas rörlighet.

Simulatorn svettas och svarar på frågor

En annan nyhet i Karlstad är en vårdteknologisk enhet, där det numera finns patientsimulatorer i naturlig storlek som har många vitala kroppsfunktioner. De kan bland annat blinka, andas, svettas och svara på frågor. På simulatorerna kan studenterna lyssna på lungor och hjärta och träna på att hantera chock och hjärtlungräddning.

– De tränar under standardiserade former för att vara bättre rustade när de kommer ut i praktik, berättar Kersti Theander.

På måndag kommer studenterna, den första sjuksköterskekullen i Karlstad som får prova nyheterna från termin ett.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida