Robot som dödar virus och bakterier prövas på svenska sjukhus

Robot som dödar virus och bakterier prövas på svenska sjukhus
Här provas tekniken med robotiserat UV-ljus på infektionskliniken i Sundsvall.

Rikshygiensjuksköterskan efterlyser mer forskning innan tekniken införs på allvar.

23 januari 2015

Det Gävlebaserade företaget Racura AB har tillsammans med en brittisk samarbetspartner nyligen lanserat en helautomatiserad desinficeringsrobot på den svenska marknaden. Enligt företaget kan tekniken med hjälp av UV-strålning desinficera ett vårdrum på 30 minuter med nära nog hundraprocentigt resultat.

Ultraviolett strålningen slår sönder dna och rna i biologiska organismer och dödar på så sätt virus och bakterier. I det syftet används UV-ljus redan i dag i medicinska laboratorier.

Enligt företaget används roboten av flera stora sjukhus i bland annat Storbritannien och USA i syfte att hindra vårdrelaterade infektioner med resistenta bakterier och olika typer av virus.

Provas i Sundsvall

Först ut att prova roboten i Sverige är Sundsvalls sjukhus där städenheten fått den till låns för att använda den på infektionskliniken. Den ska sedan vidare till sjukhuset i Gävle och eventuellt också till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Men förutom städ är varken hygienenheten eller mikrobiologen på enheten inkopplade i försöket.

– Vi skulle ha fått den redan tidigt i höst, men det blev framskjutet till i slutet av december. I och med alla helgerna fick jag aldrig med mig labb. Annars var det tänkt att mikrobiologen skulle ta prover före och efter att vi använde roboten, säger Margareta Sandblom, enhetschef vid städavdelningen.

Hon berättar att de därför bara kunnat testa hur det är att använda tekniken för städpersonalen.

Om det fungerar som det är tänkt behöver personalen inte använda starka desinficerande medel och de slipper mekanisk bearbetning av rummet.

– Även om vi måste göra en vanlig städning efteråt skulle det innebära en rejäl tidsbesparing för oss. Och jag tror att den hade varit bra för vårdpersonalen att kunna använda på kvällar nätter, när inte vi är på plats, säger Margareta Sandblom.

Efterslyser svenska studier

Inga Zetterqvist, rikshygiensjuksköterska vid Folkhälsomyndigheten, har läst några av de vetenskapliga studier som gjorts på roboten och dess effektivitet som smittdödare. Hon kan med utgångspunkt från dem varken avfärda eller rekommendera tekniken.

– Det jag saknar är fler seriösa undersökningar i riktig vårdmiljö, gärna då under svenska förhållanden. Vid ett eventuell införande är det betydelsefullt att mikrobiologisk och vårdhygienisk expertis finns med i samarbete med städexpertis, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida