Skånes ambulanser utrustas med olyckskameror på taken

Skånes ambulanser utrustas med olyckskameror på taken
Från och med nästa år kommer troligen en eller ett par ambulanser i Skåne att förses med kameror på taken. På så sätt ska det bli lättare för alla inblandade att se vad som händer på en olycksplats. Arkivbild: Anders Olsson

Genom att se vad som händer på en olycksplats ska personalen på akutmottagningarna kunna förbereda sig bättre.

31 augusti 2015

Idén till att utrusta ambulanserna med kameror på taken väcktes efter den stora olyckan på Tranarpsbron i januari 2013, skriver Sydsvenskan.

Vid olyckan körde ett hundratal bilar och lastbilar in i varandra, en person dog och 14 skadades.

Men för dem som ledde arbetet med att koordinera räddningsinsatserna blev omfattningen av olyckan tydlig först efter att TV hade börjat rapportera från platsen.

Med trolig start nästa år ska därför ett försök med att utrusta en eller ett par ambulanser med olycksavbildande kameror starta i Skåne. På så sätt kan de som leder räddningsinsatserna i realtid få en uppfattning om hur mycket personal och vilken slags utrustning som behövs på plats. Samtidigt blir det lättare för personalen på akutmottagningarna att förbereda patienternas ankomst 

Faller försöket väl ut är tanken att samtliga ambulanser i regionen successivt ska få samma teknik.

Vårdförbundet har påpekat att kamerorna kan uppfattas som provocerande och därför inte bör vara synliga när de används, vilket Region Skåne ska ha gått med på.

Datainspektionen har tidigare överklagat Länsstyrelsens kameratillstånd för ambulanserna. Men högre rätt har nu underkänt överklagandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida