1. Vilken vårdfråga är högst prioriterad för ert parti?

7 september 1998

Socialdemokraterna
Att ge sjukvården tillräckligt med resurser så att vi kan korta väntetiderna, öka läkarmedverkan inom äldreomsorgen och ge bättre vård för de psykiskt sjuka.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har ställt sig bakom den av riksdagen fastställda prioriteringen inom vården.

Miljöpartiet
Personalsituationen, ”fler händer i vården”.

Centerpartiet
ård och omsorg ska alltid kretsa kring den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patientens önskemål och aktiva val. Fler vårdutövare ger möjlighet till bättre löneutveckling och karriär för sjukvårdspersonal. Centern anser också att fler beslut om organisationen av det dagliga arbetet ska fattas på lokal nivå.
Moderaterna
Den viktigaste frågan är en ny utvidgad
vårdgaranti, som ska gälla alla diagnoser.

Folkpartiet
Att vårdtagare ska få vård i tid. Folkpartiet vill införa en vårdgaranti som innebär att alla ska vara berättigade till vård inom tre månader.

Kristdemokraterna
Det måste finnas ”fler händer” inom vården. Högst prioriterat för oss kristdemokrater är tillräckligt antal vårdpersonal. Vården ska ha tillräckligt personalantal för att ge en god vård. Stressad, undertalig vårdpersonal innebär inte vad vi menar med god vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida