1177 – ett steg i rätt riktning

Det nya nationella kortnumret till sjukvårdsrådgivningen är ett bra steg i rätt riktning mot den nationella Vårdportal som Vårdförbundet under flera år har förespråkat. Det nya nationella kortnumret till sjukvårdsrådgivningen är ett bra steg i rätt riktning mot den nationella Vårdportal som Vårdförbundet under flera år har förespråkat. Det nya nationella kortnumret till sjukvårdsrådgivningen är ett bra steg i rätt riktning mot den nationella Vårdportal som Vårdförbundet under flera år har förespråkat.

En telefonrådgivning som samordnas över landet ger goda förutsättningar för att alla som ringer blir likvärdigt bemötta. Det ger också en kvalitetssäkring av den information som förmedlas. För de sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivningen underlättar det databaserade rådgivningsstödet både rådgivnings- och dokumentationsarbetet. Och kvalitetssäkringen innebär en trygghet både för medborgarna som använder tjänsten och för sjuksköterskorna som arbetar med den.

Nu tar också utvecklingen fart mot en ny nationell webbplats, »Vården på webben«, som ska ge medicinsk information och som innehåller flera andra värdefulla tjänster. Där kommer man bland annat att kunna boka tider, förnya recept och följa sin remiss. Dessutom kommer man att kunna jämföra sjukhusens kvalitet och väntetider. Det gör att det i större utsträckning blir möjligt för var och en att själv avgöra vart i vården man vill vända sig vid olika tillfällen.

Ett mycket viktigt steg för att flytta vårdens fokus från organisation till individ är att alla ska ha tillgång till en egen nationellt sammanhållen vårddokumentation på webben. Vårdförbundet kallar det för »Min vårdbok«. Vårdboken ska kunna nås av alla behöriga vårdgivare efter medgivande av individen. På så sätt gör »Min vårdbok« vården till en gäst i vårdtagarens liv och ökar vårdtagarens inflytande och delaktighet. Det gör också att samverkan ökar mellan individen och vårdgivaren, samt mellan olika vårdgivare.

En sammanhållen vårddokumentation, där all information samlas på ett och samma ställe, gör att det blir enklare att göra uppföljningar och att utvärdera vården. »Min vårdbok« ökar även patientsäkerheten eftersom man inte riskerar att viktig information missas i en vårdsituation.

Den teknik som behövs för att skapa »Min vårdbok« finns redan. Svårigheterna ligger i komplexiteten att sammanföra alla delar och att sätta ett så komplicerat och omfattande system i drift. De tekniskt komplicerade systemen, som vården så väl behöver, måste utgå från vårdens vardag och patienternas behov.

För att uppnå det behöver alla vårdens professioner ges ett större inflytande över både utformning och införande av de nya it-systemen. För om man lyckas skapa bra, nationellt sammanhållna it-lösningar får vårdpersonalen bättre förutsättningar för att ge varje individ god vård. Och varje medborgare får möjlighet att i större utsträckning göra egna val i vården. Då blir alla vinnare.

En telefonrådgivning som samordnas över landet ger goda förutsättningar för att alla som ringer blir likvärdigt bemötta. Det ger också en kvalitetssäkring av den information som förmedlas. För de sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivningen underlättar det databaserade rådgivningsstödet både rådgivnings- och dokumentationsarbetet. Och kvalitetssäkringen innebär en trygghet både för medborgarna som använder tjänsten och för sjuksköterskorna som arbetar med den.

Nu tar också utvecklingen fart mot en ny nationell webbplats, »Vården på webben«, som ska ge medicinsk information och som innehåller flera andra värdefulla tjänster. Där kommer man bland annat att kunna boka tider, förnya recept och följa sin remiss. Dessutom kommer man att kunna jämföra sjukhusens kvalitet och väntetider. Det gör att det i större utsträckning blir möjligt för var och en att själv avgöra vart i vården man vill vända sig vid olika tillfällen.

Ett mycket viktigt steg för att flytta vårdens fokus från organisation till individ är att alla ska ha tillgång till en egen nationellt sammanhållen vårddokumentation på webben. Vårdförbundet kallar det för »Min vårdbok«. Vårdboken ska kunna nås av alla behöriga vårdgivare efter medgivande av individen. På så sätt gör »Min vårdbok« vården till en gäst i vårdtagarens liv och ökar vårdtagarens inflytande och delaktighet. Det gör också att samverkan ökar mellan individen och vårdgivaren, samt mellan olika vårdgivare.

En sammanhållen vårddokumentation, där all information samlas på ett och samma ställe, gör att det blir enklare att göra uppföljningar och att utvärdera vården. »Min vårdbok« ökar även patientsäkerheten eftersom man inte riskerar att viktig information missas i en vårdsituation.

Den teknik som behövs för att skapa »Min vårdbok« finns redan. Svårigheterna ligger i komplexiteten att sammanföra alla delar och att sätta ett så komplicerat och omfattande system i drift. De tekniskt komplicerade systemen, som vården så väl behöver, måste utgå från vårdens vardag och patienternas behov.

För att uppnå det behöver alla vårdens professioner ges ett större inflytande över både utformning och införande av de nya it-systemen. För om man lyckas skapa bra, nationellt sammanhållna it-lösningar får vårdpersonalen bättre förutsättningar för att ge varje individ god vård. Och varje medborgare får möjlighet att i större utsträckning göra egna val i vården. Då blir alla vinnare.

En telefonrådgivning som samordnas över landet ger goda förutsättningar för att alla som ringer blir likvärdigt bemötta. Det ger också en kvalitetssäkring av den information som förmedlas. För de sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivningen underlättar det databaserade rådgivningsstödet både rådgivnings- och dokumentationsarbetet. Och kvalitetssäkringen innebär en trygghet både för medborgarna som använder tjänsten och för sjuksköterskorna som arbetar med den.

Nu tar också utvecklingen fart mot en ny nationell webbplats, »Vården på webben«, som ska ge medicinsk information och som innehåller flera andra värdefulla tjänster. Där kommer man bland annat att kunna boka tider, förnya recept och följa sin remiss. Dessutom kommer man att kunna jämföra sjukhusens kvalitet och väntetider. Det gör att det i större utsträckning blir möjligt för var och en att själv avgöra vart i vården man vill vända sig vid olika tillfällen.

Ett mycket viktigt steg för att flytta vårdens fokus från organisation till individ är att alla ska ha tillgång till en egen nationellt sammanhållen vårddokumentation på webben. Vårdförbundet kallar det för »Min vårdbok«. Vårdboken ska kunna nås av alla behöriga vårdgivare efter medgivande av individen. På så sätt gör »Min vårdbok« vården till en gäst i vårdtagarens liv och ökar vårdtagarens inflytande och delaktighet. Det gör också att samverkan ökar mellan individen och vårdgivaren, samt mellan olika vårdgivare.

En sammanhållen vårddokumentation, där all information samlas på ett och samma ställe, gör att det blir enklare att göra uppföljningar och att utvärdera vården. »Min vårdbok« ökar även patientsäkerheten eftersom man inte riskerar att viktig information missas i en vårdsituation.

Den teknik som behövs för att skapa »Min vårdbok« finns redan. Svårigheterna ligger i komplexiteten att sammanföra alla delar och att sätta ett så komplicerat och omfattande system i drift. De tekniskt komplicerade systemen, som vården så väl behöver, måste utgå från vårdens vardag och patienternas behov.

För att uppnå det behöver alla vårdens professioner ges ett större inflytande över både utformning och införande av de nya it-systemen. För om man lyckas skapa bra, nationellt sammanhållna it-lösningar får vårdpersonalen bättre förutsättningar för att ge varje individ god vård. Och varje medborgare får möjlighet att i större utsträckning göra egna val i vården. Då blir alla vinnare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida