1177 ger jobb åt sjuksköterskor

För sjuksköterskor har telefonrådgivning blivit en ny omtyckt karriärväg. Om två år beräknas upp till 1200 sjuksköterskor arbeta inom den nationella sjukvårdsrådgivningen.

Att det här är en karriärväg för sjuksköterskor har vi hävdat hela tiden. För 20 år sedan var det inte många landsting som hade centrala rådgivningsenheter av den typ som vi ser överallt i dag, säger Lars Ehmer, ordförande i trihs, Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård.

När före detta Landstingsförbundet och Spri tillsammans med Socialstyrelsen för omkring 15 år sedan kartlade förekomsten av sjukvårdsupplysning/rådgivning fanns separata enheter för det endast i fem län. I dag är det bara Jönköping, Norrbotten och Västernorrland som saknar egen telefonrådgivning,

Numera arbetar cirka 800 sjuksköterskor med telefonrådgivning på särskilda enheter för sjukvårdsrådgivning i hela landet.

? När systemet är fullt utbyggt beräknas uppemot 1100 till 1200 sjuksköterskor arbeta inom 1177, säger Teresa Nilsson, projektets informatör.

Ett av målen med 1177 är att 90 procent av alla samtal ska besvaras inom cirka tre minuter. Då måste många av de telefonrådgivningar som finns i dag öka sin bemanning. I Skåne fanns till exempel för ett år sedan 32 heltidsanställda sjuksköterskor vid sjukvårdsrådgivningen, i dag är de 44. Men fullt utbyggt räknar Skåne med att senast 2008 ha cirka 70 telefonsjuksköterskor på plats.

Att få tag på folk är enligt chefen för sjukvårdsrådgivningen i Skåne, Mona Zadig, inga problem.

? Många är intresserade av den här typen av arbete. Men vi kan inte anställa hur många som helst samtidigt. Det tar tre till fyra veckor att introducera varje ny sjuksköterska. Under den tiden måste hon ha en mentor bredvid sig, säger hon.

 

SÖKA UTBILDNINGAR
På hemsidan för TRIHS, Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, kan du se vilka utbildningar som finns för telefonsjuksköterskor.
www.trihs.se

 

WEBBTIPS:
www.sjukvardsradgivningen.se
(1177 och webbsidan bygger på samma medicinska bas.)
www.trihs.se
Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida