1177 stämmer väl överens med förbundets vårdpolitik

Tanken att medborgarna via telefon enkelt ska kunna nå sjukvården oavsett var de befinner sig i landet stämmer väl överens med Vårdförbundets vårdpolitiska idé.

En närvård som har fokus på individens behov snarare än på organisationens är just vad Vårdförbundet eftersträvar.

? Ur ett medborgar- och patientperspektiv ser jag därför egentligen bara fördelar med 1177, säger ordföranden Anna-Karin Eklund.

Även Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, är positivt inställd.

Båda betonar att det med ett nationellt och enhetligt telefonrådgivningssystem blir lättare att följa upp kvaliteten på den rådgivning som ges, vilket ökar patientsäkerheten. Den enda risk de ser är att telefonsjuksköterskorna i 1177 ibland kan komma att sakna den lokalkännedom som behövs för att lotsa vissa patienter rätt i vården.

Att sjukvårdsrådgivning i sig skulle kunna leda till att de rent fysiska kontakterna mellan läkare och patient minskar tror inte Eva Nilsson Bågenholm.

? På exempelvis akutmottagningen får vi ofta höra av patienterna att de har blivit rådda att komma hit av just telefonrådgivningen, säger Eva Nilsson Bågenholm, som ibland tjänstgör vid medicinklinikens akutintag på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida