13-åringar magsäcksopereras i nytt projekt

13-åringar magsäcksopereras i nytt projekt
Trots att lidandet för ungdomar med sjuklig fetma är stort, är patientgruppen fortfarande lågt prioriterad i många landsting. Nu ska nyttan med att operera unga tonåringar studeras. Arkivbild: Colourbox

Nu söker forskare i Göteborg svar på om det är försvarbart att magsäcksoperera unga med sjuklig fetma, redan i början av tonåren.

5 februari 2014

Det handlar om patienter i 13-15-årsåldern som redan blivit sjuka av fetman, som isolerar sig, hoppar av skolan och grusar sina framtidsdrömmar.

– De här ungdomarna är så överviktiga att de ändå kommer att behöva operation i framtiden. Genom att operera tidigare kan de slippa mycket lidande, säger Eva Gronowitz, barnsjuksköterska och forskare på Centrum för pediatrisk tillväxtforskning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Behövs evidens

Med pengar från innovationsmyndigheten Vinnova drar nu ett omfattande projekt i gång med syfte att få bort de stora regionala skillnaderna i vården av ungdomar med svår fetma.

En viktig del av projektet är en randomiserad kontrollerad studie, för att se om det finns evidens för nyttan med att operera i tidiga tonåren, i stället för att vänta till efter 18 år som i dag är rekommendationen både i Sverige och internationellt. I studien jämförs kirurgi med den bästa medicinska behandlingen.

Projektet är inte okomplicerat. En operation löser inte alla problem i livet och många i patientgruppen har stora problem, psykiskt och i familjen. Känslomässigt ätande kan fortsätta. Kostråden kan fortfarande vara svåra att ta till sig.

Etiskt snedsteg?

Forskargruppen i Göteborg har också funderat mycket över det etiska dilemmat i att operera omyndiga, som fortfarande inte är färdigutvecklade varken fysiskt eller psykiskt.

– För mig som träffar de här extremt överviktiga unga är det ganska enkelt. En 14-åring som inte går i skolan, som är inkontinent, som har bantat hela livet. När jag träffar henne kan jag känna att det nästan är etiskt oförsvarbart att låta henne vänta med att bli opererad. Hon är så stor. Hon fungerar inte, säger Eva Gronowitz.

Ett nytt liv

En av patienterna på obesitasmottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Dajana Mdalal. Hon fick en remiss i höstas och ska magsäcksopereras i vår.

Nyss fyllda 17 år känner hon sig mogen att fatta det livslånga beslutet. Helst hade hon velat bli opererad redan som 12-13-åring för att slippa allt hon gått igenom.

– Det finns en person inom mig som ser normal ut och lever ett friskt liv. Det är den personen jag vill få fram på utsidan också.

Läs hela hennes berättelse och mer om det nya forskningsprojektet i senaste numret av Vårdfokus.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida