1,4 miljoner i donationsregistret

Aldrig har så många varit anmälda till Socialstyrelsens donationsregister. Förra året genomfördes 583 transplantationer ? lika många väntade vid årsskiftet på att få ett nytt organ.

3 februari 2005

Över 200 000 personer anmälde sig till Socialstyrelsens donationsregister under fjolåret, visar statistik som presenterades i dag. Registret innehåller nu drygt 1,4 miljoner personer.

Kampanjen livsviktigt, som drivs av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Socialstyrelsen, Apoteket, patientorganisationer och den medicinska professionen, startade den 1 oktober 2003. Målet är att få så många som möjligt att anmäla sig som villig att donera organ.

Sedan kampanjen startade har mer än en kvarts miljon anmält sig till donationsregistret. Dagens siffra, 1,4 miljoner, är den högsta någonsin.

Också antalet donationer ökade under förra året. Då transplanterades organ från 123 avlidna donatorer. Det är den högsta siffran sedan 1998. Under året genomfördes sammanlagt 583 transplantationer. Merparten, 372, var njurtranplantationer.

Den 1 januari 2005 väntade också 583 personer på ett nytt (i några fall flera nya) organ. De allra flesta (517) väntade på en ny njure.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida