150 000 kronor i skadestånd för olaglig övertid

Akademiska sjukhuset i Uppsala begärde inte dispens för att låta personalen arbeta mer övertid än vad lagen tillåter. Nu får sjukhuset betala 150 000 kronor i skadestånd till Vårdförbundet.

Övertidsuttaget på Akademiska sjukhuset var stort redan under 2001. Sjukhusledningen och Vårdförbundet kom då överens om att ledningen skulle se över organisationen för att minska övertiden.

När Vårdförbundet nyligen gjorde ett stickprov på övertiden under 2002 visade det sig att problemet fanns kvar. Många hade arbetat mer än de 200 timmar som lagen tillåter utan att dispens begärs från den fackliga organisationen. Som mest handlade det om 600 timmar.

Förbundet begärde en förhandling med arbetsgivaren och ställde ett högt skadeståndskrav beroende på att sjukhusledningen inte åstadkommit någon förbättring sedan året innan. Förhandlingen resulterade i att Akademiska sjukhuset ska betala 150 000 kronor i skadestånd till Vårdförbundet. Dessutom får några enskilda medlemmar 15 000 kronor var i skadestånd.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida