150 vikarier ska bort

4 september 2000

JÖNKÖPING. Vårdförbundet i Jönköping är mycket kritiskt till beslutet om att 150 sjuksköterskevikarier på Ryhovs sjukhus ska bort före årsskiftet, av besparingsskäl. Speciellt som ledningen även tagit ifrån första linjens chefer rätten att beordra övertid. Nu ska avdelningsföreståndarna ta upp behovet med verksamhetschefen som sedan ska föra ärendet vidare till sjukhusledningen som ska överlämna det till löneförrättaren. »I praktiken är det därmed stopp för övertid. Personalenheten har bara öppet 8–17 och det är inte då som behovet av övertid finns,« säger Joakim Edvinsson, Vårdförbundets ordförande i Jönköping. Konsekvenserna har redan synts, till exempel på en kirurgavdelning där tre patienter blödde postoperativt. För att klara vården av dem arbetade en sjuksköterska över till 23-tiden för att hjälpa de två nattsjuksköterskorna. Nästa dag nekades hon övertidskompensation för detta. Vårdförbundet har föreslagit första linjens chefer att de ska lämna ifrån sig ansvaret att vara arbetsmiljöansvariga till verksamhetschefen, eftersom de själva fråntagits sina befogenheter. I åtminstone ett fall har detta också skett.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida