151

6 februari 2018

…röntgensjuksköterskor examinerades under läsåret 2016/2017. Det är 59 färre än under föregående läsår, motsvarande en minskning på 28 procent. Samtidigt ses en förskjutning när det gäller könsfördelningen, andelen män som examinerades har ökat från 19 till 26 procent.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida