160 jobb ska bort när Gävle sparar pengar

Sjukhuset i Gävle måste spara 110 miljoner kronor. Hur många av Vårdförbundets medlemmar som berörs är oklart.

24 januari 2006

Ännu är ingenting sagt om vilka personer eller verksamheter som kommer att beröras, med ett undantag. Landstingsfullmäktige har beslutat ta bort de slutenplatser som finns inom barn- och ungdomspsykiatrin i länet. Ett 30-tal anställda berörs där.

– Jag är tveksam till beslutet. Det togs utan att man haft några diskussioner med de anställda och jag har begärt att man tittar närmare på andra lösningar, säger Gunilla Nordström, Vårdförbundets ordförande i Gävleborg.

160 jobb ska alltså bort, men det är oklart vilka. Hur många medlemmar i Vårdförbudnet som berörs är alltså ännu inte sagt.

– Jag är inte så orolig när det gäller de som är tillsvidareanställda. Om någon skulle bli arbetslös tror jag att det i så fall bara gäller under en kort tid. Däremot kan en del vikarier drabbas mer, säger Gunilla Nordström.

Översyn av bemanningen

Hon är tveksam till att så många jobb kommer att försvinna. Ledningen har nämligen sagt att man ska gå igenom hur bemanningen ser ut inom olika verksamheter, och det kan få effekt.

– Bemanningen är på en del enheter anpassad mer till olika professioners egna önskemål än till verksamhetens behov och där finns möjligheter att spara, tror Gunilla Nordström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida