2 187 skrev på för bättre villkor

2 187 skrev på för bättre villkor
Illustration: Getty images

Biomedicinska analytiker har tröttnat på dåliga villkor och låga löner. I ett upprop som skrivits på av nära 2 200 personer kräver de förändring.

Uppropet sker i form av ett brev riktat till ansvariga politiker och tjänstemän. I brevet beskriver de två initiativtagarna, Ann-Sofie Sjölander och Andreas Thornblad, yrkeskårens situation.

— Våra närmsta chefer ingår i en organisation där de i princip är bakbundna och inte kan göra någonting. De har försökt säga till uppåt men inte blivit hörda. Vi hoppas att det här brevet ska sätta i gång en process där vi blir hörsammade, säger Andreas Thornblad som liksom Ann-Sofie Sjölander arbetar på enheten för klinisk kemi på Centralsjukhuset Kristianstad.

Efter att ha arbetat som biomedicinsk analytiker i tolv år tjänar Andreas Thornblad i dag 28 800 kronor i månaden. Ann-Sofie Sjölander, som har jobbat hälften så länge, tjänar 27 400.

Det tycker de är på tok för lite med tanke på den viktiga roll biomedicinska analytiker har i sjukvården. Uppskattningar har visat att deras provsvar ligger till grund för cirka 70 procent av alla diagnoser som ställs.

På sajten skrivunder.com har de lagt ut ett långt brev där de beskriver lönerna och villkoren för biomedicinska analytiker. De skriver att de med tanke på hur svårt det blivit att rekrytera och behålla personal är djupt oroade inför framtiden.

”Vi står och balanserar på kanten till en djup kris och kan vi inte vända utvecklingen nu, så kommer patientsäkerheten att bli lidande.”

Inte sällan tjänar den som har ett okvalificerat industrijobb utan krav på utbildning mer än vad en högskoleutbildad biomedicinsk analytiker gör.

”Denna fruktansvärda undervärdering av vårt yrke har uppgivet accepterats av den äldre generationen, som nu har gått eller är på väg att gå i pension.” ”Nu när den nya generationen börjar ta över märker vi hur fruktansvärt svårt det är — men framför allt kommer att bli — att rekrytera och behålla ny personal”, skriver de.

Vårdförbundets senaste lönestatistik (2017) visar att medellönen för regionanställda biomedicinska analytiker är 31 164 kronor. Enligt Ann-Sofie Sjölander och Andreas Thornblad skulle det krävas en 30-procentig höjning för att åtminstone komma upp till samma genomsnittslön som andra akademiskt utbildade.

Fram till slutet av mars hade inte mindre än 2 187 biomedicinska analytiker från hela landet skrivit under namninsamlingen.

Från början hade Ann-Sofie Sjölander och Andreas Thornblad tänkt att brevet med namnunderskrifterna skulle skickas till politiker och andra beslutsfattare i Region Skåne.

— Nu får vi fundera på vilka fler brevet ska gå till. Kanske får vi skicka det även till övriga regioner, Sveriges kommuner och landsting och till socialministern Lena Hallengren, säger Andreas Thornblad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida