2. Sverige använder cirka 7,5 procent av bruttonationalprodukten till sjukvården. Behöver andelen ökas? Om ja, hur mycket?

7 september 1998

Socialdemokraterna
Det viktiga är inte andelen av bruttonationalprodukten (BNP) utan att vi använder tillräckligt med resurser så att vi klarar att ge en bra vård. Vid tillväxt kan ökade resurser satsas på vården utan att andelen av BNP ökar.

Vänsterpartiet
Sjukvårdens andel av BNP är förhållandevis låg sett ur ett västerländskt perspektiv. Vänsterpartiet kan tänka sig att höja den andelen. Vi har inte gjort några beräkningar men om de förslag vi lämnat till riksdagen skulle genomföras rör sig
ökningen om en halv till 1 procent.

Miljöpartiet
Ja. Miljöpartiet har i sitt budgetförslag förstärkt landstingens och kommunernas resurser. Vi har även föreslagit att arbetsmarknadsmedel överförs till landsting och kommuner för att där skapa riktiga jobb. Hur mycket har vi inte specificerat. Vi har råd med den vård som behövs.

Centerpartiet
Det ekonomiska utrymmet är beroende
av prioriteringar och skatteinkomster på lokal
och regional nivå.

Moderaterna
Det går inte att fastställa en viss nivå på sjukvårdens storlek. Det hänger ihop med tillväxten
i ekonomin och behoven. Hälso- och sjukvården måste få kosta det den gör.

Folkpartiet
Ju mindre vården kostar desto bättre är det. Det spelar ingen roll hur stor procentandelen av BNP är. Folkpartiet tycker det är viktigast att det finns tillräckligt med resurser för att täcka vårdbehovet.

Kristdemokraterna
Andelen behöver ökas. Exakta procenttal beror på varje  landstings behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida